ความเป็นมา Imagine Thailand Movement

Imagine Thailand Movement ริเริ่มโดย ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งโซเซียลแล็บ ประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2562 โครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้เยาวชนไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีของ สสส. ที่กำลังทำเรื่องประเด็นเสี่ยงต่างๆ อาทิ การลดอุบัติเหตุ การลดการดื่มเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด โรค NCDs การพนัน และ ภาคประชาสังคม เยาวชน ที่เกี่ยวข้อง ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และเห็นโอกาส ศักยภาพ ที่จะร่วมมือกัน เสริมแรงกัน ในการขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะ การสร้างสุขภาวะที่ดีให้เยาวชนไทย โดยเครื่องมือสำคัญในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น จะใช้กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม

ร่วมพูดคุยผ่าน Facebook : Imagine Thailand Movement


ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็น หรือติดต่อ Imagine Thailand Movement
ด้วยการเพิ่มเราเป็นเพื่อนผ่าน Line Official Account : @C17rI97 หรือคลิกที่นี้
หรือร่วมพูดคุยผ่าน Facebook : Imagine Thailand Movement

เป้าหมายการขับเคลื่อน

- สร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
- เกิดนวัตกรรมหรือรูปแบบการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
- เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาวะเยาวชนไทย
- เกิดองค์ความรู้สำหรับการสร้างความร่วมมือในระดับต่างๆ
- เกิดการรับรู้ในวงกว้างที่ทำให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัว มาร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทยและเยาวชนไทย
- เกิดการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างภาคี และสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้สึกร่วมถึงเป้าหมายและความท้าทายร่วมกัน

See more details

 
 
 

ติดต่อเรา

+66(0)8-9692-4444


399 Phetkasem 94 Bangkhaenuea
Bangkhae BKK 10160​

หรืออีเมล์ได้ที่
primaginethail@gmail.com

 

ติดต่อเรา

+66(0)8-9692-4444


399 Phetkasem 94 Bangkhaenuea
Bangkhae BKK 10160​

หรืออีเมล์ได้ที่
primaginethail@gmail.com

เครือข่าย และผู้สนับสนุนของเรา


Imagine Thailand Movement ชวนทุกคน ร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
และชวนทุกคนตอบ 2 คำถาม
“คุณอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไร ?”
และ “คุณอยากเห็นเยาวชนไทยเป็นอย่างไร ?