ตระหนกก่อนตระหนักเป็นเรื่องธรรมดา พลังงานบวก รวมพลังฝ่าวิกฤต COVID-19

เมืองไทยในฝันของคุณ เป็นแบบไหน ?
August 21, 2021
อิมเมจิน ไทยแลนด์ฯ จับมือ สสส.ปลุกพลังผู้ก่อการดี 8 ชุมชนสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เยาวชน
March 31, 2022
 
 

1 สิงหาคม 2564

โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement

“We are not all in the same boat. We are in the same storm. Some have yachts, some have canoes and some are drowning. Just be kind and help whoever you can.” Damian Barr

สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์…ตั้งแต่อดีตมามนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดโดยธรรมชาติ และธรรมชาตินี้ก็ได้นำมาซึ่งทักษะในการที่จะสังเกตเห็น รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นอันตราย สิ่งที่เป็นภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มนุษย์ยังมีทักษะพิเศษที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ ก็คือทักษะการเรียนรู้พัฒนา รวมถึงทักษะในการทำงานร่วมกัน อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน โดยรวมถึงเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายภัยคุกคุม เพื่อเอาชีวิตรอด เป็นเหตุให้มนุษย์เราพัฒนาและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เกิดการรวมตัวกัน อยู่ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความอยู่รอด

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีภัยมา มนุษย์เราจะรับรู้ถึงอันตรายได้อย่างง่ายดาย จนหลายครั้งเกิดความตื่นกลัว เกิดความตระหนกขาดสติยั้งคิด ตระหนกก่อนตระหนักเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจธรรมชาตินี้และพยายามที่จะก้าวข้ามออกจากสถานะตระหนก และเข้าสู่สถานะตระหนัก และไม่ติดยึดอยู่กับความตระหนกนานจนเกินไป

ความตระหนกเกิดจากความกลัว ความกลัวต่ออันตราย ภัยคุกคาม โดยเฉพาะภัยคุกคามที่อาจนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิต ความกลัวเกิดจากความไม่รู้ ซึ่งบางครั้งในการปกป้องตนเอง มนุษย์ก็แสดงออกมาด้วยความก้าวร้าว ความโกรธ ตำหนิ บ่นว่าสิ่งต่างๆ การที่จะก้าวข้ามจากความกลัว ความตระหนกนี้ ต้องใช้ความรู้ สติ เมื่อเราสงบลง ช้าลง เราจะมีโอกาสที่จะมองเห็นความตระหนก ความตื่นกลัวของตัวเราเอง เราก็จะสามารถตั้งหลักที่จะรู้ ตระหนักรู้ ในการที่จะรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ได้ดีขึ้น

เมื่อมนุษย์เราเริ่มตั้งหลักได้จะคิดช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้อยู่รอดไปร่วมกัน…

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางภาวะวิกฤต เมื่อมนุษย์เราเริ่มตั้งหลักได้ เราก็จะคิดถึงผู้อื่น โดยขณะนี้เราได้เห็นว่ามีกลุ่มคนจิตอาสามากขึ้น ๆ ที่พยายามหาทางที่จะแบ่งปัน บรรเทาความทุกข์ยาก หยิบยื่นความช่วยเหลือ ยื่นมือออกไปสู่ผู้อื่น ผู้ที่เดือดร้อนกว่าตน

ในทุกวิกฤตเราจะเห็นพลังความร่วมมือของคนไทย…

ในทุกๆ วิกฤตที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้พิสูจน์ถึงความจริงเรื่องนี้ เราจะเห็นความมีน้ำใจของคนไทย ที่พยายามลุกขึ้นมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันสิ่งที่ตนเองมี จนมีคำพูดว่าในทุกวิกฤตเราจะเห็นพลังความร่วมมือของคนไทย ซึ่งสะท้อนความเป็นมนุษย์คนไทย คนไทยที่มีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ วิถีไทย วิถีแบ่งปัน มองเห็นความลำบากของเพื่อนมนุษย์ สร้างมิตรภาพ

ในทุกโอกาสก็มีวิกฤต และในทุกวิกฤตมีโอกาส เราควรต้องระมัดระวัง กับวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฟื้นฟูความเป็นคนไทย วิถีไทย วิถีแบ่งปัน วิถีน้ำใจคนไทยให้กลับมางดงามเบ่งบานอีกครั้ง

มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง กำลังใจสำคัญเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤต #ร่วมส่งต่อพลังงานบวก เริ่มจากตนเอง คนรอบข้างและขยายออกไปสู่สังคม

Collective Leadership for Collective Impact

ในภาวะสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาความท้าทายเชิงระบบที่มีความซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และโดยภาวะวิกฤต ผู้นำร่วมคือสิ่งสำคัญ ภาวะผู้นำแบบรวมหมู่ จะนำมาซึ่งพลังร่วม และทำให้มนุษย์สร้างสร้างสรรค์ ทำอะไรได้มากมาย เป็นการรวมพลังความสามารถ ความชำนาญที่หลากหลาย โดยที่คนๆ เดียวไม่มีทางทำได้สำเร็จ

ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าท้าย หรือเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤต ความซับซ้อนของปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้น ไม่มีทางที่ผู้นำคนใดคนหนึ่ง องค์กรใด องค์กรหนึ่งจะจัดการแก้ไขปัญหาได้โดยลำพัง สิ่งที่จำเป็นคือการรวมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกัน เราต้องมีผู้นำร่วม สร้างภาวะผู้นำแบบรวมหมู่ Collective Leadership

อยากจะขอเชิญชวนทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางความคิด ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ ผู้นำตามธรรมชาติ ออกมาร่วมกันส่งต่อพลังงานบวก รวมพลังฝ่าวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกันครับ เริ่มจากตนเอง คนรอบข้างและขยายออกไปสู่สังคมต่อไป

Just be kind and help whoever you can…

Compassionate Systems การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเชิงระบบด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ ความรัก ความเอื้ออาทร คือการสร้างให้เกิด Compassionate Integrity ความซื่อสัตย์ที่สอดคล้องกัน ระหว่างความคิด อารมณ์ความรู้สึกกับการกระทำ เป็นการกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยความตระหนักรู้

#ร่วมส่งต่อพลังงานบวก

#รวมพลังฝ่าวิกฤต COVID-19

#ภาวะผู้นำแบบรวมหมู่

#CollectiveLeadership

#CollectiveImpact

#การเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจ

#การพัฒนาเชิงระบบด้วยหัวใจ