บทความ

August 21, 2021
ตระหนกก่อนตระหนักเป็นเรื่องธรรมดา พลังงานบวก รวมพลังฝ่าวิกฤต COVID-19
1 สิงหาคม 2564 โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement “We are not all in the same boat. We are […]
August 21, 2021
เมืองไทยในฝันของคุณ เป็นแบบไหน ?
ทุกคนที่เห็นคำถามนี้  คงมีคำตอบอยู่ในใจที่แตกต่าง และเต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงาม สดใส  อบอุ่น  ความอุดมสมบูรณ์  ความมั่งคั่ง และยั่งยืน   แต่…ก็หลายครา ก็มักจบลงด้วยคำที่ว่า  “เป็นไปไม่ได้” หรือ “มันยากจะเกิดขึ้นได้จริง” ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบความร่วมมือและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก  และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement  กล่าวว่า    “ สิ่งรุมเร้ารอบด้านและปัญหามากมายที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้  เป็นปัญหาเชิงระบบที่มีความซับซ้อนจนยากที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง” […]
August 21, 2021
มาร่วมสร้างข่าวดีสู้ข่าวร้าย ด้วยสูตร(ไม่ลับ)
1 มิถุนายน 2564 บทความโดย ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement   “การสร้างความหวัง ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจเป็นสิ่งจำเป็นในขณะนี้!!! และการเปลี่ยนเชิงระบบ จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเมตตา ความเอื้ออาทร ความรัก”  […]
August 21, 2021
7 แนวทางการสื่อสาร ของผู้นำในภาวะวิกฤต
4  เมษายน 2564  โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement “หัวใจสำคัญในการสื่อสารภาวะวิกฤต ที่ผู้นำและทีมผู้นำ จะต้องเข้าใจตรงกัน คือ ความจริงใจ ด้วยการบอกความจริง ไม่ปกปิด ซ่อนเร้น บิดเบือน  หรือหลีกเลี่ยงการพูดถึงความจริงที่บางครั้งอาจไม่งดงามนัก” […]
August 21, 2021
วิกฤตในวิกฤตโควิด 19 ปัจจัย 4 ก. – 4 V. ความท้าทายเชิงระบบที่ซับซ้อน
8  สิงหาคม 2564 โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement วิกฤตโควิด 19 เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบที่ 1 ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมปี 2563 ประมาณ 3-4 เดือนหลังจากที่ได้เกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของโลก […]
June 26, 2021
ทำไมต้องมีการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement
❓ทำไมต้องมีการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement ทำไมต้องมีห้องปฏิบัติการทางสังคม ✅ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบความร่วมมือของประเทศไทย และผู้ริเริ่มการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement เล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้เยาวชนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.✅ชมเรื่องราวการขับเคลื่อน ที่สรุปมาสั้นๆในวิดีโอนี้ แล้ว ชวนกันตอบคำถาม คุณอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไร คุณอยากเห็นเยาวชนไทยเป็นอย่างไร✅และแน่นอนทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ กับ imagine thailand movement ได้เสมอhttps://youtu.be/up4Bo9CKUEw
April 22, 2021
ทำไมพื้นที่สร้างสรรค์จึงสำคัญต่อเยาวชน
เพราะเรื่องความปลอดภัยทางถนน เรื่องอุบัติเหตุทางถนน มีความสำคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย เป็นเรื่องความสูญเสีย เป็นเรื่องความสูญสิ้น มีผลกระทบตามมามากมาย โดยต้นเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน
April 19, 2021
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ หน้าที่ “คน” มีส่วนร่วมป้องกัน
เพราะเรื่องความปลอดภัยทางถนน เรื่องอุบัติเหตุทางถนน มีความสำคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย เป็นเรื่องความสูญเสีย เป็นเรื่องความสูญสิ้น มีผลกระทบตามมามากมาย โดยต้นเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน
April 19, 2021
กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
ปัญหา ความท้าทาย สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า VUCA World ซึ่งมาจากคำว่า ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความกำกวม (Ambiguity)