ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ หน้าที่ “คน” มีส่วนร่วมป้องกัน

กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
April 19, 2021
ทำไมพื้นที่สร้างสรรค์จึงสำคัญต่อเยาวชน
April 22, 2021

เพราะเรื่องความปลอดภัยทางถนน เรื่องอุบัติเหตุทางถนน มีความสำคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย เป็นเรื่องความสูญเสีย เป็นเรื่องความสูญสิ้น มีผลกระทบตามมามากมาย โดยต้นเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน นั้นคือมาจากความผิดพลาดของคน จะเป็นเพราะเมา ง่วง ประมาท ไม่ตระหนักถึงการป้องกัน ไม่สวมหมวกกันน๊อค ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย บรรทุกเกิน ไม่ตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับ ไม่ระวัง มักง่าย ฝ่าฝืนกฎจราจร หรือเป็นเพราะไม่คาดคิด ก็ตาม

การสร้างความปลอดภัยทางถนน นอกจากในด้านรถ ผู้ผลิตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ๆเพิ่มขึ้น แต่ คน นี่แหละ ที่มีความสำคัญ หากคนตระหนัก ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ขับไม่เก่งไม่ขับ เคารพกฎจราจร มีความระมัดระวัง ไม่ประมาท มีน้ำใจ ไม่ขาดสติ ตระหนักรู้และเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของทุกชีวิต เป็นความสำคัญที่ป้องกันได้ ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะโชคไม่ดี ดวงซวย เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ เป็นกรณีศึกษา ที่จะต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นร่วมกัน ไม่ใช่สนใจแต่เพียงว่า รถคันที่เกิดอุบัติเหตุ อายุคนที่บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือวันที่เกิดอุบัติเหตุ จะเป็นเลขเด็ดในงวดนั้นงวดนี้ ก็เชื่อว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ที่ทำให้กายบาดเจ็บ พิการ หรือร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของคนไทยก็น่าจะลดน้อยลง

ปัจจุบันแม้จะมีหลายหน่วยงานที่ทำงานขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนน แต่ที่น่าตกใจคือ ประเทศไทยของเรา ยังไม่มียุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานหลัก ที่เป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องนี้ทั้งหมด ทั้งๆ ที่มีหลายหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างแข็งขันมาต่อเนื่อง ยาวนาน อาทิ มูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. ภาคีเครือข่าย ตำรวจ และภาคเอกชนหลายแห่ง

การสร้างความร่วมมือ ที่นำไปสู่การร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน จึงมีความสำคัญเร่งด่วน จากสถิติการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงสูงอยู่ Imagine Thailand Movement โดย ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาความร่วมมือ ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สสส. จึงรับหน้าที่ จัดกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม Road Safety Social Lab ขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการสร้างความปลอดภัยทางถนน ได้มาร่วมออกแบบยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน

จะว่าไปแล้วการสร้างความปลอดภัยทางถนน เป็นหน้าที่ของเราทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมได้

สำหรับความคืบหน้า มุมมองความคิด ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้องปฏิบัติการทางสังคม นี้ เราจะนำมาเล่าเป็นระยะๆ ชวนติดตามและเป็นกำลังใจให้การขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของเราครั้งนี้ กันนะ