เวทีสาธารณะ “Road Safety Social Lab พลังร่วมของสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงได้”

เวทีสาธารณะ “Social Lab การสร้างความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่าย…แต่เป็นไปได้”
April 25, 2022
ก่อการดี Newsletter เดือนพฤษภาคม 2565
May 2, 2022

สิทธิความปลอดภัยเป็นของทุกคน อยากเห็นท้องถนนประเทศไทยเป็นอย่างไร ร่วมรับชม รับฟัง และแลกเปลี่ยนผ่าน Live ในงานเวทีสาธารณะ “Road Safety Social Lab พลังร่วมของสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงได้” อัปเดตการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน โครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 ที่ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไฮไลท์ภายในงาน

  • การเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยทางถนน” โดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และคุณนพดล สันติภากรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  • การเสวนาเรื่อง “พลังร่วมของสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” โดย นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ, นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร องค์กรสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร, นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.), คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธาน ยามาฮ่าแห่งประเทศไทย
  • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมและผู้ชมทาง Live เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนที่ปลอดภัย” ท่านต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร ท่านจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรกับเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม

สามารถรับชมผ่าน Live ได้ที่ Facebook Page: Imagine Thailand Movement วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30