เวทีสาธารณะ “Social Lab การสร้างความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่าย…แต่เป็นไปได้”

อิมเมจิน ไทยแลนด์ฯ ชวนศิลปิน และผู้ก่อการดีเจ็ดเสมียน รุกใช้ศิลปะทุกแขนงสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เยาวชน
April 20, 2022
เวทีสาธารณะ “Road Safety Social Lab พลังร่วมของสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงได้”
April 25, 2022

Imagine Thailand Movement จัดเวทีสาธารณะ “Social Lab การสร้างความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่าย…แต่เป็นไปได้” บอกเล่าความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 ที่ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการเสวนาสำคัญ ดังนี้

  • การเสวนาเรื่อง “จากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย สู่ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดย คุณครูอนงค์ พัวตระกูล เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, พ.ต.อ.หญิง จินดา กลับกลาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สจร.ตร.), คุณสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 1, คุณอภิศา มะหะมาน สำนักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า, คุณชลอ พาลีคราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลลุมพลี, ว่าที่ร้อยเอก พีรพงศ์ พันธุรัตน์ คุณครูโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์, และคุณประสาร หยงสตาร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 1
  • การเสวนาเรื่อง “การขยายศักยภาพของตนเองด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่น” โดย รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ, และพระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  • การเสวนาเรื่อง “เสน่ห์…รอยร้าว” ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคม ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดย คุณภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติปี 2557 และผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน และคุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

สามารถรับชมผ่าน Live ถ่ายทอดสด ได้ที่ Facebook Page: Imagine Thailand Movement วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30