admin

April 25, 2022
เวทีสาธารณะ “Social Lab การสร้างความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่าย…แต่เป็นไปได้”
Imagine Thailand Movement จัดเวทีสาธารณะ “Social Lab การสร้างความร่วมมือไม่ใช่เรื่องง่าย…แต่เป็นไปได้” บอกเล่าความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 ที่ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการเสวนาสำคัญ ดังนี้ การเสวนาเรื่อง “จากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย สู่ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” […]
April 20, 2022
อิมเมจิน ไทยแลนด์ฯ ชวนศิลปิน และผู้ก่อการดีเจ็ดเสมียน รุกใช้ศิลปะทุกแขนงสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เยาวชน
“กลัวเด็กจะเสียคน เพราะติดโซเซียลมีเดีย  ห้ามก็ไม่ฟัง เชื่อเพื่อนในโซเซียล แล้วถ้าไม่ให้เด็กเล่นมือถือ   จะมีอะไรสร้างสรรค์ให้พวกเขาทำไหม..?? ” เหล่านี้คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึง ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ซึ่ง “มานพ มีจำรัส” หรือ “ครูนาย” ศิลปินเต้นร่วมสมัย รางวัลศิลปาธร  กระทรวงวัฒนธรรม (ศิษย์เอกของครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน)  ซึ่งมีโอกาสร่วมกับ ดร.อุดม […]
August 21, 2021
ตระหนกก่อนตระหนักเป็นเรื่องธรรมดา พลังงานบวก รวมพลังฝ่าวิกฤต COVID-19
1 สิงหาคม 2564 โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement “We are not all in the same boat. We are […]
August 21, 2021
เมืองไทยในฝันของคุณ เป็นแบบไหน ?
ทุกคนที่เห็นคำถามนี้  คงมีคำตอบอยู่ในใจที่แตกต่าง และเต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงาม สดใส  อบอุ่น  ความอุดมสมบูรณ์  ความมั่งคั่ง และยั่งยืน   แต่…ก็หลายครา ก็มักจบลงด้วยคำที่ว่า  “เป็นไปไม่ได้” หรือ “มันยากจะเกิดขึ้นได้จริง” ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบความร่วมมือและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก  และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement  กล่าวว่า    “ สิ่งรุมเร้ารอบด้านและปัญหามากมายที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้  เป็นปัญหาเชิงระบบที่มีความซับซ้อนจนยากที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง” […]
August 21, 2021
มาร่วมสร้างข่าวดีสู้ข่าวร้าย ด้วยสูตร(ไม่ลับ)
1 มิถุนายน 2564 บทความโดย ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement   “การสร้างความหวัง ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจเป็นสิ่งจำเป็นในขณะนี้!!! และการเปลี่ยนเชิงระบบ จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเมตตา ความเอื้ออาทร ความรัก”  […]
August 21, 2021
7 แนวทางการสื่อสาร ของผู้นำในภาวะวิกฤต
4  เมษายน 2564  โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement “หัวใจสำคัญในการสื่อสารภาวะวิกฤต ที่ผู้นำและทีมผู้นำ จะต้องเข้าใจตรงกัน คือ ความจริงใจ ด้วยการบอกความจริง ไม่ปกปิด ซ่อนเร้น บิดเบือน  หรือหลีกเลี่ยงการพูดถึงความจริงที่บางครั้งอาจไม่งดงามนัก” […]
August 21, 2021
วิกฤตในวิกฤตโควิด 19 ปัจจัย 4 ก. – 4 V. ความท้าทายเชิงระบบที่ซับซ้อน
8  สิงหาคม 2564 โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement วิกฤตโควิด 19 เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบที่ 1 ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมปี 2563 ประมาณ 3-4 เดือนหลังจากที่ได้เกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของโลก […]
June 26, 2021
ทำไมต้องมีการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement
❓ทำไมต้องมีการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement ทำไมต้องมีห้องปฏิบัติการทางสังคม ✅ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบความร่วมมือของประเทศไทย และผู้ริเริ่มการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement เล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้เยาวชนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.✅ชมเรื่องราวการขับเคลื่อน ที่สรุปมาสั้นๆในวิดีโอนี้ แล้ว ชวนกันตอบคำถาม คุณอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไร คุณอยากเห็นเยาวชนไทยเป็นอย่างไร✅และแน่นอนทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ กับ imagine thailand movement ได้เสมอhttps://youtu.be/up4Bo9CKUEw
April 22, 2021
ทำไมพื้นที่สร้างสรรค์จึงสำคัญต่อเยาวชน
เพราะเรื่องความปลอดภัยทางถนน เรื่องอุบัติเหตุทางถนน มีความสำคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย เป็นเรื่องความสูญเสีย เป็นเรื่องความสูญสิ้น มีผลกระทบตามมามากมาย โดยต้นเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน