Sutthimon Ounnapiruk

March 31, 2022
อิมเมจิน ไทยแลนด์ฯ จับมือ สสส.ปลุกพลังผู้ก่อการดี 8 ชุมชนสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เยาวชน
อีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement เปิดห้องปฎิบัติการทางสังคม ปลุกพลังผู้ก่อการดี 8 ชุมชน ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ เยาวชน ผู้นำชุมชน หลากหลายวัย จากหลายพื้นที่ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)