คมความคิด

August 21, 2021
ตระหนกก่อนตระหนักเป็นเรื่องธรรมดา พลังงานบวก รวมพลังฝ่าวิกฤต COVID-19
1 สิงหาคม 2564 โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement “We are not all in the same boat. We are […]
August 21, 2021
เมืองไทยในฝันของคุณ เป็นแบบไหน ?
ทุกคนที่เห็นคำถามนี้  คงมีคำตอบอยู่ในใจที่แตกต่าง และเต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงาม สดใส  อบอุ่น  ความอุดมสมบูรณ์  ความมั่งคั่ง และยั่งยืน   แต่…ก็หลายครา ก็มักจบลงด้วยคำที่ว่า  “เป็นไปไม่ได้” หรือ “มันยากจะเกิดขึ้นได้จริง” ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบความร่วมมือและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก  และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement  กล่าวว่า    “ สิ่งรุมเร้ารอบด้านและปัญหามากมายที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้  เป็นปัญหาเชิงระบบที่มีความซับซ้อนจนยากที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง” […]