แบ่งปันความรู้

August 10, 2022
“รู้ว่าไม่ดี แต่หยุดทำไม่ได้” ความร้ายกาจของการเสพติด
ข้อมูลจาก การบรรยาย เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทยห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง โดย อาจารย์ปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ ในกิจกรรมค่ายสุขภาวะเครือข่ายเยาวชนตำบลคลองพน จังหวัดกระบี่ ความหมายของการเสพติดการเสพติด (Addiction) เสพ คือ การกิน การบริโภค การเข้าไปยุ่งกับมัน ติด คือ เลิกไม่ได้ หยุดไม่ได้ อยากหยุดก็หยุดไม่ได้ ดังนั้นการเสพติดแปลว่าการต้องบริโภค ทำอะไรบางอย่างแล้วหยุดไม่ได้ แม้รู้ว่ามันไม่ดี แต่ก็เลิกไม่ได้ “รู้ว่าไม่ดี แต่หยุดทำไม่ได้” […]
April 22, 2021
ทำไมพื้นที่สร้างสรรค์จึงสำคัญต่อเยาวชน
เพราะเรื่องความปลอดภัยทางถนน เรื่องอุบัติเหตุทางถนน มีความสำคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย เป็นเรื่องความสูญเสีย เป็นเรื่องความสูญสิ้น มีผลกระทบตามมามากมาย โดยต้นเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน
April 19, 2021
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ หน้าที่ “คน” มีส่วนร่วมป้องกัน
เพราะเรื่องความปลอดภัยทางถนน เรื่องอุบัติเหตุทางถนน มีความสำคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย เป็นเรื่องความสูญเสีย เป็นเรื่องความสูญสิ้น มีผลกระทบตามมามากมาย โดยต้นเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน