ข่าวสารและบทความ

August 21, 2021
วิกฤตในวิกฤตโควิด 19 ปัจจัย 4 ก. – 4 V. ความท้าทายเชิงระบบที่ซับซ้อน
8  สิงหาคม 2564 โดย  ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้ก่อตั้ง Social Lab ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement วิกฤตโควิด 19 เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบที่ 1 ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมปี 2563 ประมาณ 3-4 เดือนหลังจากที่ได้เกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของโลก […]
June 26, 2021
ทำไมต้องมีการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement
❓ทำไมต้องมีการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement ทำไมต้องมีห้องปฏิบัติการทางสังคม ✅ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบความร่วมมือของประเทศไทย และผู้ริเริ่มการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement เล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้เยาวชนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.✅ชมเรื่องราวการขับเคลื่อน ที่สรุปมาสั้นๆในวิดีโอนี้ แล้ว ชวนกันตอบคำถาม คุณอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไร คุณอยากเห็นเยาวชนไทยเป็นอย่างไร✅และแน่นอนทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ กับ imagine thailand movement ได้เสมอhttps://youtu.be/up4Bo9CKUEw